اقتصاد دریا راهی به سوی توسعه/ ۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور‌های پیشرفته از اقتصاد دریاست
کشور ایران ظرفیت بسیار بالایی در اقتصاد دریا محور دارد و این در حالیست که توجه کافی به این حوزه نمی‌شود و فرصت‌ها از دست می‌رود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار