تکلیف انتشار آمار قاچاق چه شد؟ / گزارش قاچاق چشم‌انتظار تأییدیه دولت
در گفتگو با دانشجو مطرح شد؛
ارائه برآورد میزان حجم قاچاق به‌عنوان یکی از وظایف ستاد مبارزه با قاچاق کالا ارز در حالی محقق نشده است که سخنگوی این ستاد از ارسال گزارش کاملی به دفتر ریاست‌جمهوری خبر داده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار