خسارت ۱۴/۵ هزار میلیاردی اغتشاشات بر اقتصاد کشور
براساس مرکز ارزش صندوق بین‌المللی پول، ناآرامی و اغتشاشات در کشور‌ها می‌تواند به حدود یک درصد تولید ناخالص ملی آن‌ها خسارت وارد کند. بر این مبنا، خسارات اغتشاشات اخیر در ایران بالغ بر ۱۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار