روز‌های فیلم روسیه در بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود
از ۳ تا ۵ دی ماه؛
نخستین رویداد روز‌های فیلم روسیه در ایران از سوم تا پنجم دی ماه در بنیاد سینمایی فارابی برگزار می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار