دیوان عالی آمریکا با بازگشایی مرز‌ها به روی مهاجران مخالفت کرد
دیوان عالی آمریکا با لغو یکی از سیاست‌های بهداشتی این کشور که در دوره شیوع کرونا برای جلوگیری از ورود مهاجران وضع شده بود، مخالفت و اعلام کرد که این سیاست به قوت خود باقی خواهد بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار