وزیر تعاون: دستگاه‌ها در زمینه اشتغال از برنامه جلوتر هستند / جاماندگان دریافت یارانه به سامانه مربوطه مراجعه کنند
در حاشیه جلسه هیئت دولت؛
مرتضوی گفت: کسانی که تحت هر شرایطی یارانه را دریافت نکردند و استحقاق دریافت آن را دارند، می‌توانند به سامانه سازمان هدفمندی یارانه‌ها مراجعه کنند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار