تیراندازی به ۲ هواپیمای ایرباس در فرودگاه بیروت
منابع لبنانی از تیراندازی به دو هواپیمای متعلق به دو هواپیمای ایرباس در فرودگاه بین المللی بیروت خبر دادند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار