سردار احمدی‌مقدم: حاج قاسم یکی از ارکان اساسی مقابله با نقشه‌های استکبار جهانی در منطقه بود
رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی گفت: یکی از ارکان اساسی مقابله با نقشه‌های استکبار جهانی در منطقه حاج قاسم سلیمانی بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار