اشتباهی را که درباره روسیه مرتکب شدید، در مورد چین تکرار نکنید
هشدار دبیرکل ناتو به غرب:
دبیرکل ناتو مدعی است که غرب نباید اشتباهی که درباره روسیه مرتکب شد را درباره چین تکرار کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار