همه چیز درباره بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد
در نشست علمی و تخصصی مطرح شد:
بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد منجر به استفاده بهینه از منابع، افزایش بهره وری، برقراری ارتباط میان اهداف راهبردی و برنامه‌های عملیاتی و ایجاد شفافیت و پاسخگویی می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار