عرفان‌پور: هر کس اهالی موسیقی را به اجرا نکردن ترغیب می‌کند از جنس هنر نیست / تدارک حوزه هنری برای برپایی کنسرت
در گفتگو با دانشجو
شاعر آئینی کشورمان با بیان اینکه هر کسی که در این شرایط اهالی موسیقی را به اجرا نکردن، ترغیب می کند، از جنس هنر نیست، گفت: هنر موسیقی با اجرا و کنسرت، زنده خواهد بود و ذات هنر و هنرمند موسیقی با سکوت همخوانی ندارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار