سند الگوی کشت خراسان رضوی رونمایی شد
سند الگوی کشت محصولات خراسان رضوی با حضور جمعی از مدیران جهاد کشاورزی، استاندار خراسان رضوی و رئیس پارک علم و فناوری استان، در محل دهکده فناوری و نوآوری کشاورزی و منابع طبیعی و صنایع غذایی این استان رونمایی شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار