مجلس هم کسری بودجه ۴۰۰ هزار میلیاردی را تکذیب کرد
حمیدرضا حاجی بابایی با اشاره به گزارش مشترک کمیسیون برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه گفت: تاکنون ۱۰۰ درصد منابع دولت در بودجه محقق شده است و کسری بودجه در سال ۱۴۰۱ نداریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار