گزارش بودجه سال۱۴۰۱/ دخل و خرج برابر است
کسری بودجه ۴۰۰هزار میلیارد تومانی، موضوعی که در رسانه‌های مخالف دولت به یک سوژه مهم تبدیل شده و تقریبا هر‌روز به آن پرداخته می‌شود و آمار‌ها نشان می‌دهد خلاف واقعیت است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار