اجرای سامانه‌های نوین آبیاری در ۳۵ هزار هکتار/۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار تخصیص می‌یابد
سامانه‌های نوین آبیاری امسال در سطح ۳۵ هزار هکتار از اراضی آبی کشاورزی اجرا شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار