کارخانه تولیدی دانش بنیان در پارک علم و فناوری خراسان رضوی افتتاح شد
کارخانه تولیدی دانش بنیان و عضو مرکز رشد ICT پارک علم و فناوری خراسان رضوی با حضور مسئولان این پارک افتتاح شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار