سیدعمار حکیم: اهانت به اعتقادات یک و نیم میلیارد مسلمان محکوم است
رهبر جریان حکمت ملی عراق، اقدام موهن در سوئد در هتک حرمت قرآن کریم را به شدت محکوم کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار