تأکید بر تأمین مالی شرکت راه آهن با مولدسازی دارایی‌ها
بذرپاش در مجمع عمومی سال ۱۴۰۰ شرکت راه‌آهن مطرح کرد
وزیر راه و شهرسازی با حضور در مجمع عمومی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سال ۱۴۰۰ شرکت راه‌آهن ضمن اعلام تصویب گزارش این مجمع، بر مولدسازی دارایی‌های شرکت راه‌آهن تاکید کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار