بحرینی: چندجانبه گرایی و دیپلماسی تحت حملات بی سابقه‌ای قرار گرفته
سفیر ایران در ژنو گفت: کنفرانس خلع سلاح باید تمرکز خود را بر تحقق دنیای عاری از سلاح‌های کشتار جمعی قرار دهد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار