حمله به سفارت آذربایجان فاقد سازماندهی، غیر تروریستی و با انگیزه شخصی بوده است
امیرعبداللهیان:
وزیر امور خارجه گفت: یافته‌های همکاران ما در بخش قضایی و امنیتی تا این لحظه نشان می‌دهد که حمله امروز به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران سازماندهی شده و تروریستی نبوده و اقدامی با انگیزه شخصی بوده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار