مهلت ارسال آثار به جشنواره پژواک تا ابتدای اسفند تمدید شد
مهلت ارسال آثار به بخش مردمی جشنواره پژواک تا ابتدای اسفند ماه تمدید شد و امکان ارسال اثر تا زمان تعیین شده با استفاده از تارنمای جشنواره به نشانی www.pejvak.irib.ir وجود دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار