تجمیع اطلاعات کلیدی‌ترین اقدام در مقابله با فرار مالیاتی است/ برآورد دقیقی از فرار مالیاتی نداریم!
مدیر کل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی:
مدیر کل دفتر بازرسی سازمان امور مالیاتی، تجمیع اطلاعات را کلیدی‌‎ترین اقدام برای مقابله با فرار مالیاتی عنوان کرد و گفت: این امر سال‌هاست که به دلیل مقاومت ذی نفعان به طور کامل محقق نشده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار