موریتانی و مصر توافقنامه همکاری نظامی امضاء کردند
در سفر وزیر دفاع موریتانی به مصر توافقنامه همکاری فراگیر دفاعی و نظامی میان دو کشور امضاء شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار