هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک انتخاب شد
مجمع فوق‌العاده و عادی به همراه انتخابات هیأت مدیره انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار