هدف قرار دادن سرطان با یک نانوذرات بُرس‌مانند، حاوی چند دارو
محققان با استفاده از ذراتی شبیه به برس گِرد، می‌توانند ترکیبات با قابلیت هم‌افزایی دارو‌های سرطانی را شناسایی و ارائه دهند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار