اثر منتخب حوزه کتاب و کتابخوانی جشنواره فیلم فجر معرفی می‌شود
توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی؛
همزمان با برگزاری چهل و یکمین جشنواره فیلم فجر، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور برای نخستین بار در بخش تجلی اراده ملی این دوره از جشنواره مذکور مشارکت می‌کند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار