فیلم / ربودن مردم اوکراین در خیابان برای حضور در جنگ توسط پلیس این کشور
در پی کم شدن نیرو در خطوط جنگ اوکراین مقابل روسیه، پلیس این کشور در حرکتی عجیب رو به ربایش مردم برای حضور در جنگ آورد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار