افغانستانی‌ها یاران گمنام انقلاب اسلامی / راهی که با هم آمدیم؛ از پیش از انقلاب تا امروز + اینفوگرافی
گزارش|
فاطمیون افغانستان یاران گمنام دوران مصائب ایران هستند؛ هر کجا دردی بر پیکره کشورمان ایران وارد شد نام افغانستانی‌ها نیز برای حل مشکلات درخشید.
ارسال نظرات
آخرین اخبار