افت ۹ تا ۱۸ متری تراز آب دریای خزر در سال‌های آینده
رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو اعلام کرد
محمدرضا کاویانپور رئیس موسسه تحقیقات آب وزارت نیرو گفت: تراز سطح آب دریای خزر در سال‌های آینده با کاهش ۹ تا ۱۸ متری روبرو می‌شود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار