ظرفیت‌های عظیمی در استان اصفهان برای توسعه اکوسیستم نوآوری وجود دارد
وزیر علوم در دانشگاه صنعتی اصفهان:
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری استدیو دانشگاه صنعتی اصفهان را افتتاح کرد و در حاشیه این رویداد گفت: ظرفیت‌های عظیمی در استان اصفهان برای توسعه اکوسیستم نوآوری وجود دارد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار