پاسخ ضرغامی به شایعه تخریب بافت تاریخی شیراز
در حاشیه جلسه هیئت دولت صورت گرفت؛
وزیر میراث فرهنگی با اشاره به شایعات منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر تخریب بافت تاریخی شهر شیراز گفت: کار ما مرمت است؛ مرمت آثاری که در گذشته تخریب شده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار