ابوالحسنی: اولین تجربه بانکداری الکترونیکی با هدفمندی یارانه‌ها به دست آمد
قائم مقام بانک مرکزی در نهمین همایش بانکداری الکترونیکی گفت: اولین تجربه بانکداری الکترونیکی در ایران با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در کشور به دست آمد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار