مأموریت دارند کفه خالی غرب را پر کنند؟!
در حالی که مقامات آمریکایی مکرراً می‌گویند برجام در اولویت آن‌ها نیست و از دستور کارشان خارج شده، اصرار برخی مقامات دولت سابق بر اهمیت مذاکره در این زمینه و احیای برجام، عجیب و تردیدبرانگیز است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار