نتایج آثار برگزیده انجمن ترویج زبان و ادب فارسی معرفی شدند
در دانشگاه خوارزمی؛
نتایج آثار برگزیده و شایان تقدیر اقتباس از ادب فارسی و تألیف کتاب‌های ادبی معنوی همزمان با هفدهمین گردهمایی بین‌المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی معرفی شدند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار