ثبت نام بیش از ۱۰۰ دانشجوی خارجی برای نیمسال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در دانشگاه محقق اردبیلی
رئیس دانشگاه محقق اردبیلی گفت: با تدوین آئین نامه جذب دانشجویان خارجی، تغییر و اصلاح برخی مقررات آموزشی و ارائه تسهیلات ویژه بیش از ۱۰۰ دانشجوی خارجی برای نیمسال دوم سالتحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ در این دانشگاه ثبت نام کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار