رهگیری یک هواپیمای جاسوسی آمریکا توسط یک جنگنده چین
چند رسانه آمریکایی به شرح رهگیری یک هواپیمای جاسوسی آمریکا بر فراز دریای چین جنوبی توسط یک جنگنده نیروی هوایی چین که مجهز به چهار موشک هوا به هوا بود پرداختند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار