کودکان گرسنه در انگلیس ۴ میلیون نفر شدند
آمار‌ها نشان می‌دهد که تعداد کودکانی که از گرسنگی در بریتانیا رنج می‌برند به چهار میلیون نفر رسیده است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار