معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی همدان برای رسیدگی به امور دانشجویان دغدغه مندتر باشند
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان:
جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان در بیانیه‌ای از معاونت فرهنگی این دانشگاه خواست دغدغه مندی بیشتری برای رسیدگی به فعالیت‌ها و امور دانشجویان داشته باشد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار