ایران سیزدهمین تولیدکننده بزرگ گندم در سال ۲۰۲۲ شد
طبق اعلام فائو؛
فائو از رشد ۲۸ درصدی تولید گندم ایران در سال ۲۰۲۲ خبر داد و ایران را سیزدهمین تولیدکننده بزرگ گندم جهان در این سال معرفی کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار