جلسه کارگروه تولید مضامین ترویجی قرآنی با رویکرد حفظ قرآن کریم برگزار شد
پانزدهمین جلسه کارگروه تولید مضامین تبلیغی و ترویجی قرآنی با رویکرد حفظ قرآن کریم برگزار شد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار