آن سوی فتنه مسموم‌سازی مأموریت ترور شخصیت نظام
اقدام هماهنگ رسانه‌های زنجیره‌ای غربگرا در متهم کردن نظام و نیرو‌های مذهبی و ضمناً تبرئه دشمنان ملت ایران از دخالت در فتنه «مسموم‌سازی»، این گمانه را که سرویس‌های جاسوسی بیگانه پشت سر سناریوی اخیر قرار داشته‌اند، تقویت کرده است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار