صالحی: شیخ الاسلام یکی از معماران موثر در بنای قلعه مستحکم مقاومت در منطقه بود
وزیر پیشین امور خارجه گفت: حسین شیخ الاسلام یکی از معماران موثر در بنای قلعه مستحکم مقاومت در منطقه بود که صیانت کننده امنیت جمعی کشور‌های منطقه و ایران بود.
ارسال نظرات
آخرین اخبار