ترکیه و کره جنوبی چگونه صنعت ایران را جا گذاشتند؟ / جای خالی «استراتژی توسعه صنعتی» در اقتصاد ایران
گزارش|
صنعت کره جنوبی در حال حاضر به ارزش افزوده حدود ۶۰۰ میلیارد دلاری رسیده که باوجود منابع نفت و گاز و معدنی غنی و جمعیت ۸۵ میلیون نفری کشورمان نسبت به کره ۵۰ میلیون نفری، عقب‌ماندگی فاحشی نسبت به این کشور داریم.
ارسال نظرات
آخرین اخبار