اغتشاشات فروکش کرد شاخص‌های اقتصادی بهبود یافت
شاخص مدیران خرید (شامخ) به شرایط نرمال بازگشته و حاکی از بهبود وضعیت صنعت است.
منبع: کیهان
ارسال نظرات
آخرین اخبار