گزارش مجمع حقوق بشر بحرین از تخلفات آل خلیفه علیه زندانیان
مجمع حقوق بشر بحرین به وضعیت بغرنج، شکنجه و آزار و اذیت زندانیان در زندان‌های آل خلیفه پرداخت.
ارسال نظرات
آخرین اخبار