نگرانی شدید شهرک نشینان صهیونیست از آینده امنیتی و اقتصادی خود
نتایج یک نظرسنجی جدید در اراضی اشغالی نشان داده است که جامعه صهیونیستی در شرایط کنونی به شدت درباره آینده امنیتی، سیاسی و اقتصادی خودشان، نگران بوده و از رخداد‌های آتی هراس دارند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار