آغاز جلسه مهم شورای عالی کار برای تعیین دستمزد ۱۴۰۲
جلسه شورای عالی کار از دقایقی پیش با حضور وزیر کار و شرکای اجتماعی آغاز شده و تعیین رقم دستمزد ۱۴۰۲ در جلسه امروز بسیار محتمل است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار