نشست سعودی-فرانسوی درباره تأثیرگذاری توافق با ایران بر لبنان
در پاریس انجام شد؛
مشاور دربار پادشاهی سعودی و مشاور رئیس جمهور فرانسه در خصوص تأثیرگذاری توافق ایران و عربستان بر انتخاب رئیس‌جمهور لبنان رایزنی کردند.
ارسال نظرات
آخرین اخبار