سطح روابط فرهنگی ایران و افغانستان همواره در سطح بسیار خوبی قرار داشته است + فیلم
سفیر سابق افغانستان در گفتگو با دانشجو:
عبدالقیوم سلیمانی گفت: به علت هم تاریخ بودن و هم فرهنگ بودن، سطح روابط فرهنگی ایران و افغانستان همواره در سطح بسیار خوبی قرار داشته است و الان نیز همین گونه است.
ارسال نظرات
آخرین اخبار