افرادی که سود سهام عدالت نگرفتند چه کنند؟
شرکت سپرده گذاری مرکزی برای افرادی که سود سهام عدالت را دریافت نکردند، شماره تلفنی برای پیگیری مطرح کرد.
ارسال نظرات
آخرین اخبار